[130315]VUPMP.GEE3.RM STABLE (Base Cloudy v1.0) FOR GPRO - GX - GK

Thảo luận trong 'ROM LG G PRO - Tổng hợp ROM G PRO' bắt đầu bởi datphu2811, 1 Tháng chín 2014.

 1. se7en231

  se7en231 Member

  Tham gia ngày:
  25 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  50
  Đã được thích:
  7
  có bản fix mới hả bác...send e với...đang dính lỗi sms gửi đi k thấy chứa trong hợp tn...chỉ chứa những tn người ta gửi tới
   
 2. datphu2811

  datphu2811 Active Member

  Tham gia ngày:
  11 Tháng tám 2013
  Bài viết:
  530
  Đã được thích:
  1,388
  Lỗi ghi âm... tìm ra bệnh rồi mà chưa đủ trình để fix... nãn
  Mạn phép post lỗi lên nhờ cao thủ mách nước hoặc fix hộ cho ACE G-pro đc thăng hoa:rolleyes:
  ...
  12-06 10:15:50.284 D/PhoneApp(1318): getCurrentAudioPath : EARPIECE
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio encoder cap:

  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio encoder cap:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio encoder cap:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio encoder cap:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(321): audio codec cap:
  12-06 10:15:51.565 V/MediaProfiles(1318): getLgeCamcorderCapParamByName: LgeCamcorderCap.audiozoomenable
  12-06 10:15:51.565 D/MediaRecorder(1318): mAudioZoomEnable = 1
  12-06 10:15:51.565 V/MediaRecorderJNI(1318): setAudioSource(4)
  12-06 10:15:51.565 V/MediaRecorder(1318): setAudioSource(4)
  12-06 10:15:51.565 V/StagefrightRecorder(321): setAudioSource: 4
  12-06 10:15:51.565 V/MediaRecorder(1318): setParameters(audio-param-sampling-rate=44100)
  12-06 10:15:51.565 V/StagefrightRecorder(321): setParameters: audio-param-sampling-rate=44100
  12-06 10:15:51.565 V/StagefrightRecorder(321): setParameter: key (audio-param-sampling-rate) => value (44100)
  12-06 10:15:51.565 V/StagefrightRecorder(321): setParamAudioSamplingRate: 44100
  12-06 10:15:51.565 V/MediaRecorder(1318): setParameters(audio-param-encoding-bitrate=48000)
  12-06 10:15:51.565 V/StagefrightRecorder(321): setParameters: audio-param-encoding-bitrate=48000
  12-06 10:15:51.565 V/StagefrightRecorder(321): setParameter: key (audio-param-encoding-bitrate) => value (48000)
  12-06 10:15:51.565 V/StagefrightRecorder(321): setParamAudioEncodingBitRate: 48000
  12-06 10:15:51.565 V/MediaRecorderJNI(1318): setAudioEncoder(3)
  12-06 10:15:51.565 V/MediaRecorder(1318): setAudioEncoder(3)
  12-06 10:15:51.565 V/StagefrightRecorder(321): setAudioEncoder: 3
  12-06 10:15:51.565 V/MediaRecorder(1318): setParameters(audio-param-number-of-channels=1)
  12-06 10:15:51.565 V/StagefrightRecorder(321): setParameters: audio-param-number-of-channels=1
  12-06 10:15:51.565 V/StagefrightRecorder(321): setParameter: key (audio-param-number-of-channels) => value (1)
  12-06 10:15:51.565 V/StagefrightRecorder(321): setParamAudioNumberOfChannels: 1
  12-06 10:15:51.575 V/StagefrightRecorder(321): clipAudioBitRate: encoder 3
  12-06 10:15:51.575 V/MediaProfiles(321): getAudioEncoderParamByName: enc.aud.bps.min for codec 3
  12-06 10:15:51.575 V/MediaProfiles(321): getAudioEncoderParamByName: enc.aud.bps.max for codec 3
  12-06 10:15:51.575 V/StagefrightRecorder(321): clipAudioSampleRate: encoder 3
  12-06 10:15:51.575 V/MediaProfiles(321): getAudioEncoderParamByName: enc.aud.hz.min for codec 3
  12-06 10:15:51.575 V/MediaProfiles(321): getAudioEncoderParamByName: enc.aud.hz.max for codec 3
  12-06 10:15:51.575 V/StagefrightRecorder(321): clipNumberOfAudioChannels: encoder 3
  12-06 10:15:51.575 V/MediaProfiles(321): getAudioEncoderParamByName: enc.aud.ch.min for codec 3
  12-06 10:15:51.575 V/MediaProfiles(321): getAudioEncoderParamByName: enc.aud.ch.max for codec 3
  12-06 10:15:51.575 V/AudioSource(321): sampleRate: 44100, channelCount: 1
  12-06 10:15:51.575 V/AudioRecord(321): sampleRate 44100, channelMask 0x10, format 1
  12-06 10:15:51.575 V/AudioRecord(321): inputSource 4
  12-06 10:15:51.575 V/AudioRecord(321): set(): sampleRate 44100, channelMask 0x10, frameCount 4096
  12-06 10:15:51.575 D/AudioRecord(321): set(): voiceActivationState 0
  12-06 10:15:51.575 V/AudioRecord(321): AudioRecord::set() minFrameCount = 2048
  12-06 10:15:51.575 V/AudioRecord(321): set(): mSessionId 16
  12-06 10:15:51.575 V/AudioPolicyManagerALSA(321): getDeviceForInputSource()input source 4, device 80000040
  12-06 10:15:51.575 V/AudioPolicyManagerALSA(321): getInput() inputSource 4, samplingRate 44100, format 1, channelMask 10, acoustics 0
  12-06 10:15:51.575 D/AudioHardwareALSA(321): openInputStream: devices 0x4000000 format 0x1 channels 49168 sampleRate 44100
  12-06 10:15:51.575 D/AudioHardwareALSA(321): openInputStream: into incall recording, channels 49168
  12-06 10:15:51.575 V/AudioFlinger(321): openInput() openInputStream returned input 0xb71d72d8, SamplingRate 44100, Format 1, Channels c010, status 0
  12-06 10:15:51.575 V/AudioFlinger(321): openInput() created record thread: ID 17 thread 0xb71d73c8
  12-06 10:15:51.575 V/AudioSystem(321): ioConfigChanged() event 3, ioHandle 17
  12-06 10:15:51.575 V/AudioSystem(317): ioConfigChanged() event 3, ioHandle 17
  12-06 10:15:51.575 V/AudioSystem(955): ioConfigChanged() event 3, ioHandle 17
  12-06 10:15:51.575 V/AudioSystem(1115): ioConfigChanged() event 3, ioHandle 17
  12-06 10:15:51.575 V/AudioSystem(1318): ioConfigChanged() event 3, ioHandle 17
  12-06 10:15:51.575 V/AudioSystem(1415): ioConfigChanged() event 3, ioHandle 17
  12-06 10:15:51.575 V/AudioSystem(1456): ioConfigChanged() event 3, ioHandle 17
  12-06 10:15:51.575 V/AudioSystem(4108): ioConfigChanged() event 3, ioHandle 17
  12-06 10:15:51.575 V/AudioSystem(5685): ioConfigChanged() event 3, ioHandle 17
  12-06 10:15:51.575 V/AudioFlinger(321): RecordTrack constructor
  12-06 10:15:51.575 V/AudioFlinger(321): acquiring 16 from 1318
  12-06 10:15:51.575 V/AudioFlinger(321): added new entry for 16
  12-06 10:15:51.575 W/BrunchUsedCodecImpl(321): [isUsedCodec] Used codec!!!!! = audio/mp4a-latm
  12-06 10:15:51.575 W/BrunchUsedCodecImpl(321): [isUsedCodec] Used codec!!!!! = audio/mp4a-latm
  12-06 10:15:51.575 W/BrunchUsedCodecImpl(321): [isUsedCodec] Used codec!!!!! = audio/mp4a-latm
  12-06 10:15:51.575 D/AudioStreamInALSA(321): standby
  12-06 10:15:51.575 D/AudioStreamInALSA(321): standby
  12-06 10:15:51.575 D/AudioStreamInALSA(321): Checking for musbRecordingState 0
  12-06 10:15:51.575 D/AudioHardwareALSA(321): Closing USB Recording Session as no stream is active
  12-06 10:15:51.575 D/AudioUsbALSA(321): exitRecordingThread
  12-06 10:15:51.575 D/AudioUsbALSA(321): write to fd
  12-06 10:15:51.575 D/AudioUsbALSA(321): pthread join err = 3
  12-06 10:15:51.575 D/AudioUsbALSA(321): closeDevice handle 0x0
  12-06 10:15:51.575 D/AudioUsbALSA(321): closeDevice handle 0x0
  12-06 10:15:51.575 V/AudioSystem(4906): ioConfigChanged() event 3, ioHandle 17
  12-06 10:15:51.575 V/AudioFlinger(321): acquireWakeLock_l() AudioIn_11 status 0
  12-06 10:15:51.575 D/AudioStreamInALSA(321): standby
  12-06 10:15:51.575 D/AudioStreamInALSA(321): standby
  12-06 10:15:51.575 D/AudioStreamInALSA(321): Checking for musbRecordingState 0
  12-06 10:15:51.575 D/AudioHardwareALSA(321): Closing USB Recording Session as no stream is active
  12-06 10:15:51.575 D/AudioUsbALSA(321): exitRecordingThread
  12-06 10:15:51.575 D/AudioUsbALSA(321): write to fd
  12-06 10:15:51.575 D/AudioUsbALSA(321): closeDevice handle 0x0
  12-06 10:15:51.575 D/AudioUsbALSA(321): closeDevice handle 0x0
  12-06 10:15:51.575 V/AudioFlinger(321): releaseWakeLock_l() AudioIn_11
  12-06 10:15:51.575 V/AudioFlinger(321): RecordThread: loop stopping
  12-06 10:15:51.585 I/MPEG4Writer(321): mHasAudioTrack = 1, mHasVideoTrack = 0
  12-06 10:15:51.585 V/AudioSource(321): AudioSource::start
  12-06 10:15:51.585 V/AudioRecord(321): start, sync event 0 trigger session 0
  12-06 10:15:51.585 V/AudioRecord(321): mAudioRecord->start()
  12-06 10:15:51.585 V/AudioFlinger(321): RecordHandle::start()
  12-06 10:15:51.585 V/AudioFlinger(321): RecordThread::start event 0, triggerSession 0
  12-06 10:15:51.585 V/AudioPolicyManagerALSA(321): startInput() module primary->input primary(17)
  12-06 10:15:51.585 V/AudioPolicyManagerALSA(321): getDeviceForInputSource()input source 4, device 80000040
  12-06 10:15:51.585 V/AudioPolicyManagerALSA(321): AudioPolicyManager::startInput() input source = 4
  12-06 10:15:51.585 V/AudioPolicyService(321): AudioCommandThread::insertCommand_l() Command : 3 at index 0, num commands 0, delayMs 0
  12-06 10:15:51.585 V/AudioPolicyService(321): AudioCommandThread() waking up
  12-06 10:15:51.585 V/AudioPolicyService(321): AudioCommandThread() processing set parameters string camcorder_mode=0;input_source=4;routing=-2147483584, io 17
  12-06 10:15:51.585 V/AudioFlinger(321): setParameters(): io 17, keyvalue camcorder_mode=0;input_source=4;routing=-2147483584, calling pid 321
  12-06 10:15:51.585 V/AudioFlinger(321): ThreadBase::setParameters() camcorder_mode=0;input_source=4;routing=-2147483584
  12-06 10:15:51.585 V/AudioFlinger(321): RecordThread: loop starting
  12-06 10:15:51.585 V/AudioFlinger(321): acquireWakeLock_l() AudioIn_11 status 0
  12-06 10:15:51.585 V/AudioPolicyService(321): AudioCommandThread()-parametersCommand return
  12-06 10:15:51.585 V/AudioPolicyService(321): AudioCommandThread() going to sleep
  12-06 10:15:51.585 V/AudioFlinger(321): Signal record thread
  12-06 10:15:51.585 V/AudioFlinger(321): acquireWakeLock_l() AudioIn_11 status 0
  12-06 10:15:51.585 V/AudioFlinger(321): Record failed to start
  12-06 10:15:51.585 V/AudioPolicyManagerALSA(321): stopInput() input 17
  12-06 10:15:51.585 V/AudioPolicyService(321): AudioCommandThread::insertCommand_l() Command : 3 at index 0, num commands 0, delayMs 0
  12-06 10:15:51.585 V/AudioPolicyService(321): AudioCommandThread() waking up
  12-06 10:15:51.585 V/AudioPolicyService(321): AudioCommandThread() processing set parameters string routing=0, io 17
  ....
   
  Last edited: 10 Tháng mười hai 2014
  shield, lite and quoccuongquocthinh like this.
 3. datphu2811

  datphu2811 Active Member

  Tham gia ngày:
  11 Tháng tám 2013
  Bài viết:
  530
  Đã được thích:
  1,388
  Ai có tư liệu về xử lý file có đuôi ".so" trong thư mục system/lib cho tớ xin châm cứu:rolleyes: Cả tuần nay đi công tác giờ về thấy lgviet trở lại quá khứ... hài:D
   
 4. quoccuongquocthinh

  quoccuongquocthinh Active Member

  Tham gia ngày:
  14 Tháng bảy 2014
  Bài viết:
  468
  Đã được thích:
  34
  bạn fix hộ mình lổi bật loa ngoài khi đàm thoại tăng giảm âm lượng ko có tác dụng với
   
 5. datphu2811

  datphu2811 Active Member

  Tham gia ngày:
  11 Tháng tám 2013
  Bài viết:
  530
  Đã được thích:
  1,388
  Ủa có lỗi đó nữa hã:oops:
   
 6. lite

  lite Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  18 Tháng ba 2014
  Bài viết:
  11,217
  Đã được thích:
  8,094
  cái này chỉ có captain @hoangnova sử lý giúp
   
  quan11294 thích bài này.
 7. quoccuongquocthinh

  quoccuongquocthinh Active Member

  Tham gia ngày:
  14 Tháng bảy 2014
  Bài viết:
  468
  Đã được thích:
  34
  dạ đúng rùi bạn ơi bật lên nghe bình thường nhưng to nhỏ ko được gee 4.5
   
 8. datphu2811

  datphu2811 Active Member

  Tham gia ngày:
  11 Tháng tám 2013
  Bài viết:
  530
  Đã được thích:
  1,388
  Mấy cao nhân thì thừa sức... wan trọng có nhiệt tình ko thui... thế mới đc nhìn thấy cái tiêu đề topic hơi phản cảm này lần nữa:D
   
  quoccuongquocthinh thích bài này.
 9. datphu2811

  datphu2811 Active Member

  Tham gia ngày:
  11 Tháng tám 2013
  Bài viết:
  530
  Đã được thích:
  1,388
  Thui... có gì mai tính tiếp. mới về mệt quá... đánh 1 giấc cho sướng:(
   
  lite and quoccuongquocthinh like this.
 10. quoccuongquocthinh

  quoccuongquocthinh Active Member

  Tham gia ngày:
  14 Tháng bảy 2014
  Bài viết:
  468
  Đã được thích:
  34
  hiii mong là các cao nhân ấy giúp đỡ để mai minh cúng ông địa nhé:D:D:D:D
   
 11. quoccuongquocthinh

  quoccuongquocthinh Active Member

  Tham gia ngày:
  14 Tháng bảy 2014
  Bài viết:
  468
  Đã được thích:
  34
  nhờ bạn fix hộ e cái âm lượng nhé
   
 12. lite

  lite Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  18 Tháng ba 2014
  Bài viết:
  11,217
  Đã được thích:
  8,094
  bác nhọc lòng với anh em bản rom này thank bác.
   
  quoccuongquocthinh thích bài này.
 13. se7en231

  se7en231 Member

  Tham gia ngày:
  25 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  50
  Đã được thích:
  7
  cho e xin link vs
   
 14. lite

  lite Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  18 Tháng ba 2014
  Bài viết:
  11,217
  Đã được thích:
  8,094
  bác @datphu2811 xuất hiện rồi ......chờ tiếp hay sài đỡ bản demo
   
 15. se7en231

  se7en231 Member

  Tham gia ngày:
  25 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  50
  Đã được thích:
  7
  thì bản demo mới nhất đâu bác :(
   
 16. lite

  lite Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  18 Tháng ba 2014
  Bài viết:
  11,217
  Đã được thích:
  8,094
  đang test lần cuối
   
 17. httronghieu

  httronghieu Active Member

  Tham gia ngày:
  8 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  736
  Đã được thích:
  145
  V~~~~ bác bỏ anh em đi đâu nửa tháng thế???? *@@
   
 18. lite

  lite Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  18 Tháng ba 2014
  Bài viết:
  11,217
  Đã được thích:
  8,094
  bác ấy đi tránh bão
   
 19. httronghieu

  httronghieu Active Member

  Tham gia ngày:
  8 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  736
  Đã được thích:
  145
  :laugh: mang bom đi tranh bão hả???? Vẫn ở v3b đợi zgee đây. Có bản 4.5gk trong máy nhưng ghét bug nên chả buồn up . không có chỗ chọn 2g 3g. Đèn phím. Đèn led mỗi lần tắt mở màn hình cứ nháy nháy.... Slide slide thì ngon r. Còn call record panorama... Split windows
   
 20. lite

  lite Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  18 Tháng ba 2014
  Bài viết:
  11,217
  Đã được thích:
  8,094
  có chỗ chọn 2g 3g. đèn led bật tắt do rom G3 chỉ tắt được nút home .
   

Chia sẻ trang này