Hỏi Dead LG Optimus Lte 2 F160k! please help..

Thảo luận trong 'LG Optimus LTE 2' bắt đầu bởi john renz, 30 Tháng mười một 2013.

 1. john renz

  john renz New Member

  Tham gia ngày:
  30 Tháng mười một 2013
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  2
  Hi All --  Device has been running very well until a couple weeks ago when I left the phone sitting for probably the better part of a week without being plugged in to the charger.

  Presently, my phone does not power on at all with any charger I try and it is 100% unresponsive to every combination of press/hold buttons during attempted power on. I purchased a replacement battery with no change, I charged both of my batteries with an external power supply (at proper voltage/currents) and no response from it.

  when I connect touchpad to computer and boot it with PWR+volume down, it is detected as QDLoader. I found the Qualcomm drivers and have them installed. Touchpad is repeatably detected in Loader/download mode with PWR+Volume down.

  I found QPST -- a software utility package from Qualcomm used to work with several devices, including the touchpad. QPST's "SOFTWARE DOWNLOAD" module detects the touchpad as a device in download state. The software gives me the option to backup/restore the device and it looks as though it would perhaps be able to bring my touchpad back to life.

  I know I'm not the only one with this problem -- i've read hundreds of threads about touchpads "stuck" in Loader/Download mode. If I had a Qualcomm-formatted dump, I'd try restoring it to my device and properly document how to recover from brick to functional (if it works..)

  Is there any way someone with a working touchpad would consider booting your F160k into QDLoader mode (power + volume down) and doing the dumps with the "Software Download" module from QPST? There is a "backup" tab that creates a QCN file that it looks like I can restore to my touchpad and bring it back to life.

  Anyone tried this already? If not -- would someone be onboard to help?


  To summarize what I'm asking and be 100% clear, here's the drill [​IMG]
  1) backup with rom-manager/clockworkmod or whatever
  2) wipe data/cache
  3) boot LG f160k in download mode (turn off..press volume up and down)
  4) connect phone to computer, run SOFTWARE DOWNLOAD module of QPST -- click backup tab -- do the backup, send the backup file my way or post on forum.
  5) back into clockworkmod -- restore the backup from step 1.

  This would give me a clean qualcomm-formatted backup that would contain zero of your personal data or account data. You could restore right back to your functional ROM with no mess and no fuss.

  Final note -- if someone has already tried this and succeeded (or failed) please let me know!
   
 2. john renz

  john renz New Member

  Tham gia ngày:
  30 Tháng mười một 2013
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  2
 3. thanhhanhlove

  thanhhanhlove Active Member

  Tham gia ngày:
  10 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  768
  Đã được thích:
  318
  GG translate

  Thiết bị đã được chạy rất tốt cho đến khi một vài tuần trước khi tôi rời điện thoại ngồi có lẽ là phần tốt hơn một tuần mà không bị cắm vào bộ sạc.

  Hiện nay, điện thoại của tôi không thực hiện quyền lực trên ở tất cả với bất cứ bộ sạc tôi cố gắng và nó là 100% không đáp ứng với mọi sự kết hợp của các nút bấm / giữ trong điện cố trên . Tôi đã mua một pin thay thế không có thay đổi , tôi tính cả pin của tôi với một nguồn cung cấp điện bên ngoài ( tại đúng điện áp / dòng ) và không có phản ứng từ nó.

  khi tôi kết nối vào máy tính của touchpad và khởi động nó với PWR + giảm âm lượng , nó được phát hiện như QDLoader . Tôi tìm thấy các trình điều khiển Qualcomm và họ đã được cài đặt. Touchpad được repeatably phát hiện trong chế độ Loader / tải với PWR + Khối lượng xuống .

  Tôi tìm thấy QPST - một gói phần mềm tiện ích của Qualcomm sử dụng để làm việc với nhiều thiết bị , bao gồm cả touchpad. Mô-đun " tải về phần mềm " QPST của phát hiện touchpad như một thiết bị trong tải nhà nước. Phần mềm này mang lại cho tôi tùy chọn để sao lưu / khôi phục lại các thiết bị và có vẻ như là mặc dù nó có lẽ sẽ có thể mang lại touchpad của tôi trở lại cuộc sống .

  Tôi biết tôi không phải là người duy nhất có vấn đề này - tôi đã đọc hàng trăm chủ đề về touchpad "mắc kẹt" trong Loader / Tải về chế độ . Nếu tôi có một bãi chứa Qualcomm định dạng , tôi muốn thử khôi phục lại nó để điện thoại của tôi và đúng tài liệu như thế nào để phục hồi từ gạch đến chức năng ( nếu nó hoạt động .. )

  Là có cách nào một người nào đó với một touchpad làm việc sẽ xem xét khả năng khởi động F160k của bạn vào chế độ QDLoader ( điện + giảm âm lượng ) và làm các bãi với " Tải phần mềm " mô-đun từ QPST ? Có một " sao lưu " tab đó tạo ra một tập tin QCN nó trông giống như tôi có thể khôi phục lại touchpad của tôi và đưa nó trở lại cuộc sống.

  Ai đã thử điều này chưa? Nếu không - một người nào đó có trên tàu để giúp đỡ?


  Để tóm tắt những gì tôi yêu cầu và được 100% rõ ràng , đây là khoan [ IMG]
  1) sao lưu với rom-manager/clockworkmod hoặc bất cứ điều gì
  2) xóa sạch dữ liệu / cache
  3) khởi động LG f160k ở chế độ tải về ( tắt .. khối lượng báo chí lên và xuống)
  4) kết nối điện thoại vào máy tính , chạy phần mềm download module của QPST - bấm vào tab sao lưu - làm sao lưu , gửi bản sao lưu tập tin bằng cách này hay bài viết của tôi trên diễn đàn .
  5) trở lại vào ClockworkMod - sao lưu phục hồi từ bước 1 .

  Điều này sẽ cung cấp cho tôi một bản sao lưu qualcomm định dạng sạch sẽ chứa không dữ liệu cá nhân của bạn hoặc dữ liệu tài khoản . Bạn có thể khôi phục lại quyền ROM chức năng của bạn không có lộn xộn và không ồn ào .

  Lưu ý cuối cùng - nếu ai đó đã cố gắng này và đã thành công (hoặc thất bại) xin vui lòng cho tôi biết!
   
 4. thanhhanhlove

  thanhhanhlove Active Member

  Tham gia ngày:
  10 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  768
  Đã được thích:
  318
 5. john renz

  john renz New Member

  Tham gia ngày:
  30 Tháng mười một 2013
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  2
  do you have lg f160k please help me?
   
 6. minhvn

  minhvn Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  214
  Đã được thích:
  58
  Nói chung là bạn ý có con lte2 bật không lên nguồn, và bạn ý muốn chúng ta làm vài thứ để giúp bạn ý cứu máy.
  1/ backup rom
  2/ wipe sạch sành sanh
  3/ vào download mode
  4/ kiếm cái soft qpst, cắm máy vào pc rồi backup, xong up lên forum
  5/ restore lại rom back up ở bước 1.

  Ai có điều kiện thì giúp bạn ý

  Sent from my SHV-E160K using Tapatalk 4
   
 7. john renz

  john renz New Member

  Tham gia ngày:
  30 Tháng mười một 2013
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  2
  I can help them to do that.. i just minimize my thread so that they can be understand clealy what my point is..
   
 8. thanhhanhlove

  thanhhanhlove Active Member

  Tham gia ngày:
  10 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  768
  Đã được thích:
  318
  V0lume up+ V0lumd0wn + USB plug in t0 Lapt0p? can u see anything in ur m0bile screen?
   
 9. thanhhanhlove

  thanhhanhlove Active Member

  Tham gia ngày:
  10 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  768
  Đã được thích:
  318
  keep H0me+ v0lume up+ P0wer, when LG screen 0n still h0ld H0me+v0lume up. what happen?
   
 10. Vn.ChemGio

  Vn.ChemGio Mỗi ngày banned vài em-_-!

  Tham gia ngày:
  22 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,472
  Đã được thích:
  1,183
  Did you replace batery with a new and full charging batery

  Send via LU62000 Royal Version by MI7 Private Network
   
 11. thanhhanhlove

  thanhhanhlove Active Member

  Tham gia ngày:
  10 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  768
  Đã được thích:
  318
  no' thay cả pin rùi, dùng cả điện áp ngoai`, vẫn ko đc.
   
 12. jewelanh

  jewelanh Member

  Tham gia ngày:
  20 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  61
  Đã được thích:
  8
  Hình như nó bị brick nên cắm vào máy tính mới nhận driver qualcom
   
 13. jewelanh

  jewelanh Member

  Tham gia ngày:
  20 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  61
  Đã được thích:
  8
  Search google unbrick lte 2
   
 14. Vn.ChemGio

  Vn.ChemGio Mỗi ngày banned vài em-_-!

  Tham gia ngày:
  22 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,472
  Đã được thích:
  1,183
  We dont know your prỏblem
  Can You take some picture when your phone turning on ???

  Send via LU62000 Royal Version by MI7 Private Network
   
 15. BlackBi

  BlackBi Active Member

  Tham gia ngày:
  16 Tháng tám 2013
  Bài viết:
  414
  Đã được thích:
  54
  So in conclusion, you can't turn on your cell phone no matter what, right?
  Could you get into the "Download mode", bro?
   
 16. aladin.huy1

  aladin.huy1 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  23 Tháng tám 2013
  Bài viết:
  3,189
  Đã được thích:
  1,106
 17. john renz

  john renz New Member

  Tham gia ngày:
  30 Tháng mười một 2013
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  2
  My phone is totally dead.. I dont have download mode.. The only way, I think is to restore the qcn backup on qpst.(sờftware by qualcomm)

  Hêre is the liNk for QPST by qualcomm http://www.mediafire.com/download/iq7de51esjl6yja/QPST-2.7.399.rar
  and hêre is the link for qhusb_dload driver for qualcomm http://www.mediafire.com/download/pba9wajnehr9qwg/Qualcomm+USB+Drivers.rar

  1.LG f160k boot in download mode (turn off .. press volume up and down)
  2. connect phone to computer
  3. run QPST SOFTWARE DOWNLOAD - click backup tab - and i nêd that backup pls...


   
 18. fishrs

  fishrs Member

  Tham gia ngày:
  20 Tháng bảy 2013
  Bài viết:
  87
  Đã được thích:
  10
  xuantunt Could you help this guy? He needs a backup file.
   
 19. fishrs

  fishrs Member

  Tham gia ngày:
  20 Tháng bảy 2013
  Bài viết:
  87
  Đã được thích:
  10
  What ROM do u use?
   
 20. john renz

  john renz New Member

  Tham gia ngày:
  30 Tháng mười một 2013
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  2
  i flash cm 10.1 then i got error on boot logo.. then i try to flash .kdz firmware and after that my phone is dead..
  please upload the backup qcn file on qpst.. pls..
   

Chia sẻ trang này