Hỏi Lg g f180l flashtool đến hơn 54% thì lại chạy lại từ đầu

Thảo luận trong 'LG Optimus G' bắt đầu bởi hoangcm1992, 15 Tháng hai 2014.

 1. hoangcm1992

  hoangcm1992 Active Member

  Tham gia ngày:
  12 Tháng hai 2014
  Bài viết:
  338
  Đã được thích:
  73
  ý mình là up rom của f180l thì đến 54% hỏng, rôm e975 thì lại đc, m đang câng up rom f180l mà
   
 2. phamdung0311

  phamdung0311 Active Member

  Tham gia ngày:
  3 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  1,059
  Đã được thích:
  267
  Thì kdz laih rom của 180.có làm sao đâu .:)
   
 3. hoangcm1992

  hoangcm1992 Active Member

  Tham gia ngày:
  12 Tháng hai 2014
  Bài viết:
  338
  Đã được thích:
  73
  đang flashtool lại thử f180l xem sao có được không
   
 4. hoangcm1992

  hoangcm1992 Active Member

  Tham gia ngày:
  12 Tháng hai 2014
  Bài viết:
  338
  Đã được thích:
  73
  vẫn không, hay là do bản rom .kdz lỗi nhỉ
   
 5. phamdung0311

  phamdung0311 Active Member

  Tham gia ngày:
  3 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  1,059
  Đã được thích:
  267
  Cái flashtool bản nào nó cũng chiến đc nhưng mà khó chiều lắm.cứ đê nguyên thế có khi mai lại đc. :laugh:
   
 6. phamdung0311

  phamdung0311 Active Member

  Tham gia ngày:
  3 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  1,059
  Đã được thích:
  267
  Kdz báo lỗi sao.bạn kdz với bản nào thế.chụp hình lỗi lên mình xem nào
   
 7. hoangcm1992

  hoangcm1992 Active Member

  Tham gia ngày:
  12 Tháng hai 2014
  Bài viết:
  338
  Đã được thích:
  73
  không file kdz ấy, m chưa thử kdz vì đang down bản rom kia mà đợi down xong rùi thử ý mình là file rom.kdz lỗi ấy
   
 8. phamdung0311

  phamdung0311 Active Member

  Tham gia ngày:
  3 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  1,059
  Đã được thích:
  267
  Cũng có thể lắm chứ.mà trước bạn đã dùng flashtool đc với bản ấy chưa
   
 9. hoangcm1992

  hoangcm1992 Active Member

  Tham gia ngày:
  12 Tháng hai 2014
  Bài viết:
  338
  Đã được thích:
  73
  đây là log làm việc của flashtool
  00:11:17 : Restart.....
  00:11:17 : Start Date : 2014-02-16 00:11:17
  00:11:17 : ---------- QM Testmode ---------
  00:11:17 : ***** Check Tool Version *****
  00:11:17 : Tool version : 1.6.9.0
  00:11:17 : UpgradeDLL version : 2.1.5.0
  00:11:17 : Current Dir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\B2C_Client
  00:11:17 : LGE USB Driver Version :
  00:11:17 : Android PDLV Version :
  00:11:17 : Android NDLV Version :
  00:11:17 : ******************************************
  00:11:17 : [C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone] Try to delete folder
  00:11:17 : RemoveDirectory1 Error(2):C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone
  00:11:18 : SetEmerModeAT()
  00:11:18 : _IsConnectedPhone Call
  00:11:18 : _IsConnectedPhone(0)
  00:11:18 : 0 - NotConnected.
  00:11:18 : 1 - Normal connect success
  00:11:18 : 2 - Emergency connect success
  00:11:18 : *****CheckOS Start********
  00:11:18 : Microsoft_Windows7_Professional_
  00:11:18 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
  00:11:19 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
  00:11:19 : Verifying phone connection...
  00:11:19 : dwWaitResetTime(40000 ms)
  00:11:20 : _IsConnectedPhone Call
  00:11:20 : _IsConnectedPhone(0)
  00:11:20 : 0 - NotConnected.
  00:11:20 : 1 - Normal connect success
  00:11:20 : 2 - Emergency connect success
  00:11:21 : _IsConnectedPhone Call
  00:11:21 : _IsConnectedPhone(0)
  00:11:21 : 0 - NotConnected.
  00:11:21 : 1 - Normal connect success
  00:11:21 : 2 - Emergency connect success
  00:11:22 : _IsConnectedPhone Call
  00:11:22 : _IsConnectedPhone(0)
  00:11:22 : 0 - NotConnected.
  00:11:22 : 1 - Normal connect success
  00:11:22 : 2 - Emergency connect success
  00:11:22 : The USB cable is not connected with the phone.\nConnect the phone and wait until the USB port is connected. Then, press the 'Retry' button.
  00:11:27 : _IsConnectedPhone Call
  00:11:33 : _IsConnectedPhone(1)
  00:11:33 : 0 - NotConnected.
  00:11:33 : 1 - Normal connect success
  00:11:33 : 2 - Emergency connect success
  00:11:33 : Phone Mode(1)
  00:11:33 : *****GetPhoneType Start*****
  00:11:33 : Phone Type : CDMA_2CHIP
  00:11:34 : *****GetPhoneModel Start*****
  00:11:34 : Phone read Model : LGF180LAT
  00:11:34 : Server param Model :
  00:11:34 : *****GetPhoneBinaryVersion Start*****
  00:11:34 : Phone Bin Version : F180L20S_00
  00:11:34 : *****Get ESN / IMEI / MEID Start*****
  00:11:34 : ESN/IMEI/MEID : 354282054878307
  00:11:36 : Check Backup and Restore model
  00:11:36 : Phone type Compare start
  00:11:36 : *****Start _GetBatteryLevel*****
  00:11:36 : ******************************
  00:11:36 : Battery(7)
  00:11:38 : *****CheckPCSyncPrograms Start*****
  00:11:39 : PCSyncPrograms Not Found - OK and ready to upgrade
  00:11:40 : ****************CheckAndDownload********************
  00:11:40 : Version :
  00:11:40 : ******Extract Start D:\Mobile\LG G F180L\F180L20T_00.kdz*****
  00:11:40 : Model Dll Dir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  00:11:40 : Check 2G-4G big size kdz file..
  00:11:40 : Extract 2G-4G big size kdz file..
  00:12:21 : NNNNN WDB FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F180L20T_00.dz)
  00:12:21 : NNNNN Model dll FullPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\G_TDR_0151.dll)
  00:12:21 : Extract End D:\Mobile\LG G F180L\F180L20T_00.kdz
  00:12:21 : ------------------Model.dll Information-------------------
  00:12:21 : Filename : G_TDR_0151.dll
  00:12:21 : Version : 0.1.5.1
  00:12:21 : File size : 444416
  00:12:21 : File date : 2014/02/16-00:11:40
  00:12:21 : PC Created date: 2014/02/16-00:11:40
  00:12:21 : ----------------------------------------------------------
  00:12:21 : Connection check start........
  00:12:27 : Check phone IMEI/ESN/MEID again.
  000:15:03 : wParam : 13, lParam = 9
  0:12:27 : *****2nd ESN / IMEI / MEID check Start*****
  00:12:27 : 2nd ESN/IMEI/MEID check : 354282054878307
  00:12:27 : IMEI check OK.
  00:12:27 : Connection check and IMEI check OK....
  00:12:27 : *****Check LGCM Programs Start*****
  00:12:27 : LGCM Programs Not Found - OK and ready to upgrade
  00:12:27 : m_pLGCyonUpdate status change.
  00:12:29 : *****WorkModelDLL Start*****
  00:12:33 : strPhoneBinaryPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F180L20T_00.dz)
  00:12:33 : strModuleDir(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\)
  00:12:33 : strModelDLLPath(C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\G_TDR_0151.dll)
  00:12:33 : _DetachDLL Call
  00:12:33 : _DetachDLL Call End
  00:12:33 : Call fn_StartUpgrade
  00:12:33 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter*************
  00:12:33 : MODEL_EVENT : 32769
  00:12:33 : PhoneBinaryPath : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\F180L20T_00.dz
  00:12:33 : ModuleDir : C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone\
  00:12:33 : BootWaitTime : 49500
  00:12:33 : UsbHighSpeed : FALSE
  00:12:33 : PhoneMode : 1
  00:12:33 : NewPhoneBinVersion : F180L20T_00
  00:12:33 : ClearSI : FALSE
  00:12:33 : AuthMark : 0
  00:12:33 : ********* 2Chip Model.dll input Parameter End*************
  00:12:37 : wParam : 13, lParam = 5
  00:12:37 : MODEL DLL Event : (13, 5)
  00:12:40 : wParam : 13, lParam = 6
  00:12:46 : wParam : 13, lParam = 7
  00:12:48 : wParam : 13, lParam = 8
  00:12:51 : wParam : 13, lParam = 9
  00:12:53 : wParam : 13, lParam = 10
  00:12:56 : wParam : 13, lParam = 11
  00:12:58 : wParam : 13, lParam = 12
  00:13:01 : wParam : 13, lParam = 13
  00:13:04 : wParam : 13, lParam = 14
  00:13:07 : wParam : 13, lParam = 15
  00:13:10 : wParam : 13, lParam = 16
  00:13:12 : wParam : 13, lParam = 17
  00:13:15 : wParam : 13, lParam = 18
  00:13:18 : wParam : 13, lParam = 19
  00:13:20 : wParam : 13, lParam = 20
  00:13:22 : wParam : 13, lParam = 21
  00:13:25 : wParam : 13, lParam = 22
  00:13:28 : wParam : 13, lParam = 23
  00:13:30 : wParam : 13, lParam = 24
  00:13:30 : wParam : 20, lParam = 432
  00:13:30 : MODEL DLL Event : (20, 432)
  00:13:32 : Model File Count = 432
  00:13:32 : wParam : 13, lParam = 25
  00:13:32 : MODEL DLL Event : (13, 25)
  00:15:01 : wParam : 13, lParam = 8
  00:13:35 : wParam : 13, lParam = 26
  00:13:37 : wParam : 13, lParam = 27
  00:13:40 : wParam : 13, lParam = 28
  00:13:42 : wParam : 13, lParam = 29
  00:13:44 : wParam : 13, lParam = 30
  00:13:47 : wParam : 13, lParam = 31
  00:13:49 : wParam : 13, lParam = 32
  00:13:52 : wParam : 13, lParam = 33
  00:13:55 : wParam : 13, lParam = 34
  00:13:57 : wParam : 13, lParam = 35
  00:14:00 : wParam : 13, lParam = 36
  00:14:02 : wParam : 13, lParam = 37
  00:14:05 : wParam : 13, lParam = 38
  00:14:07 : wParam : 13, lParam = 39
  00:14:10 : wParam : 13, lParam = 40
  00:14:12 : wParam : 13, lParam = 41
  00:14:14 : wParam : 13, lParam = 42
  00:14:17 : wParam : 13, lParam = 43
  00:14:20 : wParam : 13, lParam = 44
  00:14:20 : wParam : 20, lParam = 324
  00:14:20 : MODEL DLL Event : (20, 324)
  00:14:22 : Model File Count = 324
  00:14:23 : wParam : 13, lParam = 45
  00:14:23 : MODEL DLL Event : (13, 45)
  00:14:25 : wParam : 13, lParam = 46
  00:14:28 : wParam : 13, lParam = 47
  00:14:30 : wParam : 13, lParam = 48
  00:14:33 : wParam : 13, lParam = 49
  00:14:35 : wParam : 13, lParam = 50
  00:14:38 : wParam : 13, lParam = 51
  00:14:40 : wParam : 13, lParam = 52
  00:14:43 : wParam : 13, lParam = 53
  00:14:45 : wParam : 13, lParam = 54
  00:14:49 : wParam : 13, lParam = 5
  00:14:52 : wParam : 13, lParam = 600:15:08 : wParam : 13, lParam = 11
  00:15:11 : wParam : 13, lParam = 12
  00:15:13 : wParam : 13, lParam = 13
  00:15:16 : wParam : 13, lParam = 14
  00:15:19 : wParam : 13, lParam = 15
  00:15:22 : wParam : 13, lParam = 16
  00:15:25 : wParam : 13, lParam = 17
  00:15:27 : wParam : 13, lParam = 18
  00:15:30 : wParam : 13, lParam = 19
  00:15:33 : wParam : 13, lParam = 20
  00:15:35 : wParam : 13, lParam = 21
  00:15:37 : wParam : 13, lParam = 22
  00:15:40 : wParam : 13, lParam = 23
  00:15:42 : wParam : 13, lParam = 24
  00:15:42 : wParam : 20, lParam = 432
  00:15:42 : MODEL DLL Event : (20, 432)
  00:15:44 : Model File Count = 432
  00:15:45 : wParam : 13, lParam = 25
  00:15:45 : MODEL DLL Event : (13, 25)
  00:15:47 : wParam : 13, lParam = 26
  00:15:50 : wParam : 13, lParam = 27
  00:15:52 : wParam : 13, lParam = 28
  00:15:55 : wParam : 13, lParam = 29
  00:15:57 : wParam : 13, lParam = 30
  00:15:59 : wParam : 13, lParam = 31
  00:16:01 : wParam : 13, lParam = 32
  00:16:04 : wParam : 13, lParam = 33
  00:16:07 : wParam : 13, lParam = 34
  00:16:10 : wParam : 13, lParam = 35
  00:16:12 : wParam : 13, lParam = 36
  00:16:15 : wParam : 13, lParam = 37
  00:16:17 : wParam : 13, lParam = 38
  00:16:20 : wParam : 13, lParam = 39
  00:16:22 : wParam : 13, lParam = 40
  00:16:24 : wParam : 13, lParam = 41
  00:16:27 : wParam : 13, lParam = 42
  00:16:30 : wParam : 13, lParam = 43
  00:16:32 : wParam : 13, lParam = 44
  00:16:33 : wParam : 20, lParam = 324
  00:16:33 : MODEL DLL Event : (20, 324)
  00:16:35 : Model File Count = 324
  00:16:35 : wParam : 13, lParam = 45
  00:16:35 : MODEL DLL Event : (13, 45)
  00:16:38 : wParam : 13, lParam = 46
  00:16:40 : wParam : 13, lParam = 47
  00:16:43 : wParam : 13, lParam = 48
  00:16:45 : wParam : 13, lParam = 49
  00:16:48 : wParam : 13, lParam = 50
  00:16:50 : wParam : 13, lParam = 51
  00:16:53 : wParam : 13, lParam = 52
  00:16:55 : wParam : 13, lParam = 53
  00:16:57 : wParam : 13, lParam = 54
  00:17:02 : wParam : 13, lParam = 5
  00:17:06 : wParam : 13, lParam = 6
  00:17:12 : wParam : 13, lParam = 7
  00:17:14 : wParam : 13, lParam = 8
  00:17:16 : wParam : 13, lParam = 9
  00:17:19 : wParam : 13, lParam = 10
  00:17:21 : wParam : 13, lParam = 11
  00:17:24 : wParam : 13, lParam = 12
  00:17:27 : wParam : 13, lParam = 13
  00:17:29 : wParam : 13, lParam = 1400:17:38 : wParam : 13, lParam = 17
  00:17:40 : wParam : 13, lParam = 18
  00:17:43 : wParam : 13, lParam = 19
  00:17:46 : wParam : 13, lParam = 20
  00:17:48 : wParam : 13, lParam = 21
  00:17:51 : wParam : 13, lParam = 22
  00:17:54 : wParam : 13, lParam = 23
  00:17:57 : wParam : 13, lParam = 24
  00:17:57 : wParam : 20, lParam = 432
  00:17:57 : MODEL DLL Event : (20, 432)
  00:17:58 : Model File Count = 432
  00:17:59 : wParam : 13, lParam = 25
  00:17:59 : MODEL DLL Event : (13, 25)
  00:18:01 : wParam : 13, lParam = 26
  00:18:04 : wParam : 13, lParam = 27
  00:18:06 : wParam : 13, lParam = 28
  00:18:09 : wParam : 13, lParam = 29
  00:18:11 : wParam : 13, lParam = 30
  00:18:13 : wParam : 13, lParam = 31
  00:18:16 : wParam : 13, lParam = 32
  00:18:18 : wParam : 13, lParam = 33
  00:18:21 : wParam : 13, lParam = 34
  00:18:24 : wParam : 13, lParam = 35
  00:18:26 : wParam : 13, lParam = 36
  00:18:29 : wParam : 13, lParam = 37
  00:18:31 : wParam : 13, lParam = 38
  00:18:34 : wParam : 13, lParam = 39
  00:18:36 : wParam : 13, lParam = 40
  00:18:39 : wParam : 13, lParam = 41
  00:18:41 : wParam : 13, lParam = 42
  00:18:44 : wParam : 13, lParam = 43
  00:18:47 : wParam : 13, lParam = 44
  00:18:47 : wParam : 20, lParam = 324
  00:18:47 : MODEL DLL Event : (20, 324)
  00:18:48 : Model File Count = 324
  00:18:49 : wParam : 13, lParam = 45
  00:18:49 : MODEL DLL Event : (13, 45)
  00:18:52 : wParam : 13, lParam = 46
  00:18:54 : wParam : 13, lParam = 47
  00:18:57 : wParam : 13, lParam = 48
  00:18:59 : wParam : 13, lParam = 49
  00:19:02 : wParam : 13, lParam = 50
  00:19:04 : wParam : 13, lParam = 51
  00:19:07 : wParam : 13, lParam = 52
  00:19:09 : wParam : 13, lParam = 53
  00:19:12 : wParam : 13, lParam = 54
  00:19:13 : wParam : 100, lParam = 64
  00:19:13 : MODEL DLL Event : (100, 64)
  00:19:13 : Step : TYPE_WPARAM_UPGRADE_ERROR
  00:19:13 : CleanModelDll() : Free Model.dll
  00:19:13 : _DetachDLL Call
  00:19:13 : _DetachDLL Call End
  00:19:13 : Page_Error ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù
  00:19:13 : ¿©±â´Â Retry ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù

  00:17:32 : wParam : 13, lParam = 15
  00:17:35 : wParam : 13, lParam = 16

  00:14:58 : wParam : 13, lParam = 700:15:05 : wParam : 13, lParam = 10
  chạy đến đây ngừng và báo lỗi
  1.Dissconnect the phone form pc and remove the battery form the phỏn
  2. insert battery...and reconnect
  3.turn on the phone
  4....
   
 10. hoangcm1992

  hoangcm1992 Active Member

  Tham gia ngày:
  12 Tháng hai 2014
  Bài viết:
  338
  Đã được thích:
  73
  đã từng up với bản đó 4 hay 5 lần rồi. bản F180L20T_00.kdz
   
 11. hoangcm1992

  hoangcm1992 Active Member

  Tham gia ngày:
  12 Tháng hai 2014
  Bài viết:
  338
  Đã được thích:
  73
  ak mà cái bản 20l kdz báo lỗi Extract error nhé
   
 12. phamdung0311

  phamdung0311 Active Member

  Tham gia ngày:
  3 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  1,059
  Đã được thích:
  267
  Cái lỗi này mình thấy có người bảo là bạn cứ tắt đi.xong ấn vol + - .máy vào download mode ấn retry noa chạy tiếp.
  Hôm trước vừa có người kdz đc với bản v20l xong.bạn cài lại driver xem
   
  hoangcm1992 thích bài này.
 13. hoangcm1992

  hoangcm1992 Active Member

  Tham gia ngày:
  12 Tháng hai 2014
  Bài viết:
  338
  Đã được thích:
  73
  ok cứ thử tiếp hehe
   
 14. phamdung0311

  phamdung0311 Active Member

  Tham gia ngày:
  3 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  1,059
  Đã được thích:
  267
  Bạn thử ktra lại driver xem.chứ cái bản 20l kia kdz đc mà
   
  hoangcm1992 thích bài này.
 15. phamdung0311

  phamdung0311 Active Member

  Tham gia ngày:
  3 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  1,059
  Đã được thích:
  267
  Hoặc là hard reset rồi dùng lại với flashtool xem sao
   
  hoangcm1992 thích bài này.
 16. phamdung0311

  phamdung0311 Active Member

  Tham gia ngày:
  3 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  1,059
  Đã được thích:
  267
  Tình hình sao rùi...lên đc ko
   
  hoangcm1992 thích bài này.
 17. hoangcm1992

  hoangcm1992 Active Member

  Tham gia ngày:
  12 Tháng hai 2014
  Bài viết:
  338
  Đã được thích:
  73
  kết luận cuối là do bản rom nhé, chắc do quá trình coppy paste bị lỗi, down bản khác về đang flash tool ngon, thanks b phamdung0311 nhé :3
   
  phamdung0311 thích bài này.
 18. hoangcm1992

  hoangcm1992 Active Member

  Tham gia ngày:
  12 Tháng hai 2014
  Bài viết:
  338
  Đã được thích:
  73
  không hiểu sao cả bản 20l kia cũng lỗi thế mới đau, mất thêm 1h để down lại cái bản 20t :(
   
 19. phamdung0311

  phamdung0311 Active Member

  Tham gia ngày:
  3 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  1,059
  Đã được thích:
  267
  Khả năng do mạng có vấn đề thui.cái bản ấy lại ghi lại mỗi link.ko có md5.mà mấy khi gg sai md5 đâu
   
 20. hoangcm1992

  hoangcm1992 Active Member

  Tham gia ngày:
  12 Tháng hai 2014
  Bài viết:
  338
  Đã được thích:
  73
  bac co biet cach fix sms va call to local tren rom goc khong
   

Chia sẻ trang này