Hướng dẫn Mod recent apps phong cách Sense UI cho các máy LG

Thảo luận trong 'Thủ thuật - Sử dụng Android' bắt đầu bởi Trần Anh, 28 Tháng hai 2014.

 1. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  Hướng dẫn mod recent apps phong cách Sense UI cho các máy LG
  Các máy khác hoặc rom khác có thể làm tương tự vì cầu trúc gần giống nhau, khi mod có vấn đề gì cùng post lên đây thảo luận :D

  Screenshot_2014-02-27-21-22-24.png Screenshot_2014-02-27-20-08-47.png

  Cách decompile và recompile apk tham khảo tại đây http://lgviet.com/forum/threads/mot-vai-tip-co-ban-khi-chinh-sua-apk.2841/
  1. Ở framework-res.apk tìm res/values/dimens.xml


  Sửa

  Mã:
  <dimen name="thumbnail_height">145.0dip</dimen>
  <dimen name="thumbnail_width">164.0dip</dimen>
  
  Thành
  Mã:
  <dimen name="thumbnail_height">267.0dip</dimen>
  <dimen name="thumbnail_width">168.0dip</dimen>
  
  2. Sửa SystemUI

  1. Mở res/values/bools.xml
  tìm
  Mã:
  <bool name="config_recents_thumbnail_image_fits_to_xy">false</bool>
  Sửa false thành true

  Mở res/values/dimens.xml sửa
  status_bar_recents_thumbnail_width thành 168.0dip
  status_bar_recents_thumbnail_height thành 267.0dip
  2. Mở res/values/strings/xml thêm dòng

  Mã:
   <string name="recent_apps_title">Recent apps</string>
  (Có thể thay “Recent apps” thành gì đó bạn muốn)

  3. Mở res/layout/status_bar_no_recent_apps.xml
  tìm
  Mã:
   <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@*android:color/holo_blue_light" android:gravity="center_horizontal" android:layout_gravity="center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_no_recent_apps" />
  Sửa thành
  Mã:
   <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@*android:color/white" android:gravity="center_horizontal" android:layout_gravity="center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_no_recent_apps" />
  4. Mở res/layout-port/status_bar_recent_item.xml thay cả code thành

  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <FrameLayout android:paddingLeft="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:paddingRight="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <RelativeLayout android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/recent_item" android:paddingTop="@*android:dimen/status_bar_height" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerInParent="true">
      <FrameLayout android:id="@id/app_thumbnail" android:background="#00000000" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:foreground="#00000000" android:layout_centerInParent="true">
        <ImageView android:id="@id/app_thumbnail_image" android:paddingTop="60.0dip" android:layout_width="212.0dip" android:layout_height="455.0dip" android:layout_marginTop="30.0dip" android:scaleType="centerInside" />
      </FrameLayout>
      <ImageView android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_icon" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="405.0dip" android:scaleType="centerInside" android:adjustViewBounds="true" android:maxWidth="@dimen/status_bar_recents_app_icon_max_width" android:maxHeight="@dimen/status_bar_recents_app_icon_max_height" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_label_text_size" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_label" android:paddingTop="0.0dip" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="3.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_icon" android:layout_alignParentBottom="true" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_description_text_size" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/app_description" android:fadingEdge="horizontal" android:fadingEdgeLength="@dimen/status_bar_recents_text_fading_edge_length" android:layout_width="@dimen/status_bar_recents_app_label_width" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="@dimen/status_bar_recents_app_label_left_margin" android:layout_marginTop="40.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_label" android:layout_alignParentBottom="true" />
    </RelativeLayout>
  </FrameLayout>
  
  5. Res/layout-port/status_bar_recent_panel.xml

  Bỏ từ dòng có android:orientation="vertical" android:id="@id/recents_bg_protect"

  Đến hết dòng có </com.android.systemui.recent.RecentsVerticalScrollView>

  Thay bằng cái này
  Mã:
    <LinearLayout android:orientation="vertical" android:id="@id/recents_bg_protect" android:background="@drawable/recent_apps_bg" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_alignParentBottom="true">
         <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_bg_linear" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="1.0">
          <FrameLayout android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_alignParentRight="true">
            <ImageView android:id="@id/recents_transition_placeholder_icon" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
            <com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView android:layout_gravity="bottom|left|center" android:id="@id/recents_container" android:scrollbars="none" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginRight="0.0dip" android:stackFromBottom="true" android:divider="@null">
              <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_linear_layout" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" />
            </com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView>
            <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:gravity="center_horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="5.0dip" android:text="@string/recent_apps_title" />
          </FrameLayout>
        </LinearLayout>
  
  (vì file này mỗi rom mỗi khác)

  Chú ý ở đầu dòng có android:id="@id/recents_bg_protect" nếu là <FrameLayout thì code thêm vào mở bằng <FrameLayout, nếu là <LinearLayout thì thêm vào mở bằng <LinearLayout

  Thêm xong sẽ như thế này

  Screenshot (66).png
  6. Res/layout-land/status_bar_recent_item.xml thay cả file thành

  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <FrameLayout android:paddingLeft="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:paddingRight="@dimen/status_bar_recents_item_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <RelativeLayout android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/recent_item" android:paddingTop="@*android:dimen/status_bar_height" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerInParent="true">
      <FrameLayout android:id="@id/app_thumbnail" android:background="#00000000" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="15.0dip" android:layout_marginRight="15.0dip" android:foreground="#00000000" android:layout_centerInParent="true">
        <ImageView android:id="@id/app_thumbnail_image" android:paddingTop="40.0dip" android:layout_width="305.0dip" android:layout_height="192.0dip" android:scaleType="centerInside" />
      </FrameLayout>
      <ImageView android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_icon" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="225.0dip" android:scaleType="centerInside" android:adjustViewBounds="true" android:maxWidth="20.0dip" android:maxHeight="20.0dip" />
      <TextView android:textSize="12.0dip" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center_horizontal" android:id="@id/app_label" android:paddingTop="0.0dip" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="0.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_icon" android:layout_alignParentBottom="true" />
      <TextView android:textSize="@dimen/status_bar_recents_app_description_text_size" android:ellipsize="marquee" android:id="@id/app_description" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:layout_width="@dimen/status_bar_recents_app_label_width" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="@dimen/status_bar_recents_app_label_left_margin" android:layout_marginTop="3.0dip" android:scrollHorizontally="true" android:singleLine="true" android:layout_below="@id/app_label" android:layout_alignParentBottom="true" />
    </RelativeLayout>
  </FrameLayout>
  
  7. Res/layout-land/status_bar_recent_panel cũng bỏ các dòng như file recent_panel ở layout-port

  Thêm mã này vào với chú ý như phần trên

  Mã:
    <LinearLayout android:id="@id/recents_bg_protect" android:background="@drawable/recent_apps_bg" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_centerVertical="true">
      <LinearLayout android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="1.0">
        <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_bg_linear" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="1.0">
          <FrameLayout android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_alignParentRight="true">
            <ImageView android:id="@id/recents_transition_placeholder_icon" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
            <com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView android:layout_gravity="bottom|left|center" android:id="@id/recents_container" android:scrollbars="none" android:fadingEdge="none" android:fadingEdgeLength="0.0dip" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginRight="0.0dip" android:stackFromBottom="true" android:divider="@null">
              <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/recents_linear_layout" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" />
            </com.android.systemui.recent.RecentsHorizontalScrollView>
            <TextView android:textSize="20.0dip" android:textColor="@color/status_bar_recents_app_label_color" android:gravity="center_horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="5.0dip" android:text="@string/recent_apps_title" />
          </FrameLayout>
        </LinearLayout>
  
  Screenshot (65).png
  8. Mở smali/com/android/systemui/recent/RecentsPanelView.smali tìm đoạn
  (chỉ cần tìm dòng đầu rồi bỏ hết từ dòng đầu đến .end method nhìn thấy đầu tiên)
  Mã:
  .method private updateThumbnail(Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;Landroid/graphics/Bitmap;ZZ)V
  
   .locals 5
  
   .parameter "h"
  
   .parameter "thumbnail"
  
   .parameter "show"
  
   .parameter "anim"
  
  
    .prologue
  
   .line 788
  
   if-eqz p2, :cond_4
  
  
   .line 792
  
   iget-object v2, p1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
  
   invoke-virtual {v2, p2}, Landroid/widget/ImageView;->setImageBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;)V
  
  
   .line 796
  
   iget-object v2, p1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
  
   if-eqz v2, :cond_0
  
  
   iget-object v2, p1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
  
   invoke-virtual {v2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
  
   move-result v2
  
  
   invoke-virtual {p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
  
   move-result v3
  
  
   if-ne v2, v3, :cond_0
  
  
   iget-object v2, p1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
  
   invoke-virtual {v2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
  
   move-result v2
  
  
   invoke-virtual {p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getHeight()I
  
  
   move-result v3
  
  
   if-eq v2, v3, :cond_1
  
  
   .line 799
  
   :cond_0
  
   iget-boolean v2, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mFitThumbnailToXY:Z
  
  
   if-eqz v2, :cond_5
  
  
   .line 800
  
   iget-object v2, p1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
  
   sget-object v3, Landroid/widget/ImageView$ScaleType;->FIT_XY:Landroid/widget/ImageView$ScaleType;
  
  
   invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/widget/ImageView;->setScaleType(Landroid/widget/ImageView$ScaleType;)V
  
  
   .line 809
  
   :cond_1
  
   :goto_0
  
   if-eqz p3, :cond_3
  
  
   iget-object v2, p1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
  
   invoke-virtual {v2}, Landroid/view/View;->getVisibility()I
  
  
   move-result v2
  
  
   if-eqz v2, :cond_3
  
  
   .line 810
  
   if-eqz p4, :cond_2
  
  
   .line 811
  
   iget-object v2, p1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
  
   iget-object v3, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mContext:Landroid/content/Context;
  
  
   const v4, 0x7f040018
  
  
   invoke-static {v3, v4}, Landroid/view/animation/AnimationUtils;->loadAnimation(Landroid/content/Context;I)Landroid/view/animation/Animation;
  
  
   move-result-object v3
  
  
   invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/view/View;->setAnimation(Landroid/view/animation/Animation;)V
  
  
   .line 814
  
   :cond_2
  
   iget-object v2, p1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailView:Landroid/view/View;
  
  
   const/4 v3, 0x0
  
  
   invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/view/View;->setVisibility(I)V
  
  
   .line 816
  
   :cond_3
  
   iput-object p2, p1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImageBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
  
  
   .line 818
  
    :cond_4
  
   return-void
  
  
   .line 802
  
   :cond_5
  
   new-instance v1, Landroid/graphics/Matrix;
  
  
   invoke-direct {v1}, Landroid/graphics/Matrix;-><init>()V
  
  
   .line 803
  
   .local v1, scaleMatrix:Landroid/graphics/Matrix;
  
   iget v2, p0, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView;->mThumbnailWidth:I
  
  
   int-to-float v2, v2
  
  
   invoke-virtual {p2}, Landroid/graphics/Bitmap;->getWidth()I
  
  
   move-result v3
  
  
   int-to-float v3, v3
  
  
   div-float v0, v2, v3
  
  
   .line 804
  
   .local v0, scale:F
  
   invoke-virtual {v1, v0, v0}, Landroid/graphics/Matrix;->setScale(FF)V
  
  
   .line 805
  
   iget-object v2, p1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
  
   sget-object v3, Landroid/widget/ImageView$ScaleType;->MATRIX:Landroid/widget/ImageView$ScaleType;
  
  
   invoke-virtual {v2, v3}, Landroid/widget/ImageView;->setScaleType(Landroid/widget/ImageView$ScaleType;)V
  
  
   .line 806
  
   iget-object v2, p1, Lcom/android/systemui/recent/RecentsPanelView$ViewHolder;->thumbnailViewImage:Landroid/widget/ImageView;
  
  
   invoke-virtual {v2, v1}, Landroid/widget/ImageView;->setImageMatrix(Landroid/graphics/Matrix;)V
  
  
   goto :goto_0
  
  .end method
  [/quote]
  sửa như ở đây http://lgviet.com/forum/posts/354416/

  Chú ý: Trong các rom khác, ví dụ CM, hoặc rom của các máy khác, khi mod có thể sẽ ko có thư mục layout-port. Khi đó các file trong thư mục layout mặc định là của layout-port

  Vì thay framework-res.apk dễ gây bootloop, nên đóng file flashable rồi flash qua recovery. File mẫu ở file đính kèm, chỉ cần Chép framework-res.apk vào system/framework, SystemUI.apk vào System/app trong file zip đính kèm rồi flash qua recovery ko wipe


  Chú ý: -Thay file nào thì chép file đấy, ko cần chép cả 2
  - Mở theo đường dẫn META-INF/com/google/android/ mở file updater-script bằng notepad ++
  Nếu chỉ thay SystemUI thì thêm 2 dòng
  delete("/system/app/LGSystemUI.apk");
  delete("/system/app/LGSystemUI.odex");
  vào dưới dòng ui_print("Deleting old files..."); (đủ dấu;)

  Nếu chỉ thay framework-res thì thêm 2 dòng
  delete("/system/framework/framework-res.apk");
  delete("/system/framework/framework-res.odex");
  vào dưới dòng ui_print("Deleting old files...");

  Nếu thay cả 2 thì thêm cả 2
   

  Các file đính kèm:

  Last edited: 3 Tháng năm 2014
  Hoankk, cuuanthoai, kevinson and 20 others like this.
 2. SunvicAn

  SunvicAn Member

  Tham gia ngày:
  24 Tháng mười 2013
  Bài viết:
  118
  Đã được thích:
  9
  Bác mod trên sphinx gì cho xin đi bác ơi
   
 3. hoangnova

  hoangnova Captain Staff Member

  Tham gia ngày:
  20 Tháng năm 2013
  Bài viết:
  6,744
  Đã được thích:
  15,915
  Hay quá, like ủng hộ ông em ! hi vọng thêm nhiều tút nữa.
   
  thanhnamPDAviet and bexuong like this.
 4. chakcoralvine

  chakcoralvine Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  5 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  5,108
  Đã được thích:
  1,625
  @Trần Anh biết xóa thanh ngang 3 mũi tên đóó k?
  2014-02-28-00-57-18.png
  Vs sao thêm đc thanh dọc vào giữa thứ và âm lịch v?
  2014-02-28-00-57-45.png
   
 5. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  hehe lúc làm sờ vào nhiều chỗ lắm ko nhớ bằng đây đã đủ chưa
  @chakcoralvine mò ra mấy cái này lâu rồi nhưng quên tên nó rồi. Chú ý mấy file có kiểu div hay divider ấy
  còn cái gạch sọc kia thì xem code ở setting header thêm y xì như cái gạch sọc ngăn với nút cài đặt
   
  chakcoralvine thích bài này.
 6. chakcoralvine

  chakcoralvine Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  5 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  5,108
  Đã được thích:
  1,625
  Ok, còn cái diveder gì cũg trog setting header à? C.ơn nhé :D
   
 7. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  ko, nó rải rác mỗi chỗ một cái :D
   
 8. SunvicAn

  SunvicAn Member

  Tham gia ngày:
  24 Tháng mười 2013
  Bài viết:
  118
  Đã được thích:
  9
  Liên quan filr gì cho xin cái recent app đó đi bác.
   
 9. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  bạn dùng sphinx gì. Cái này liên quan đến cả framework ko cho bừa đc
   
 10. SunvicAn

  SunvicAn Member

  Tham gia ngày:
  24 Tháng mười 2013
  Bài viết:
  118
  Đã được thích:
  9
  Mình dùng sphinx edit v2, dùng đc k bác
   
 11. like_android

  like_android LGVIET.com Staff Member

  Tham gia ngày:
  8 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  5,119
  Đã được thích:
  1,699
  Hay quá like e cái:D
   
 12. Văn Chức

  Văn Chức Life Good

  Tham gia ngày:
  8 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  7,613
  Đã được thích:
  4,921
  Ngon vãi. Ủng hộ chú e . Cao thủ :D
   
 13. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  Sphinx v2 thì bạn phải tự mod framework rồi, chỉ dùng chung systemui đc thôi

  Gửi từ LG-LU6200 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
   
  SunvicAn thích bài này.
 14. SunvicAn

  SunvicAn Member

  Tham gia ngày:
  24 Tháng mười 2013
  Bài viết:
  118
  Đã được thích:
  9
  Bác cứ cho e xin :v e up flex sài luôn đc mà :D
   
 15. hayumi9

  hayumi9 Active Member

  Tham gia ngày:
  11 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  423
  Đã được thích:
  111
  mod cho G Pro thì kích thước bn là hợp lý nhỉ??
   
 16. hayumi9

  hayumi9 Active Member

  Tham gia ngày:
  11 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  423
  Đã được thích:
  111
  [​IMG] nó như này nè :(

  Sent from my LG-F310L using Tapatalk
   
 17. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  thử tìm trong systemUI/res/values/dimens.xml sửa hai dòng thế này xem

  <dimen name="status_bar_recents_thumbnail_width">168.0dip</dimen>
  <dimen name="status_bar_recents_thumbnail_height">267.0dip</dimen>


  Tại cái này mò rất nhiều nên ko nhớ đã sửa những gì, ai thiếu mình bổ sung :D
   
 18. cuongladydt

  cuongladydt Active Member

  Tham gia ngày:
  7 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  409
  Đã được thích:
  77
 19. Trần Anh

  Trần Anh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  3,245
  Đã được thích:
  1,281
  Hiện tại đã phát hiện một máy số line ở code smali ko giống nhau. đang nghĩ cách viết hướng dẫn thế nào cho dễ hiểu :D
   
  quanghai_32 thích bài này.
 20. nh0xd3n

  nh0xd3n Active Member

  Tham gia ngày:
  7 Tháng tám 2013
  Bài viết:
  228
  Đã được thích:
  62
  Em làm trên prada và thất bại bác àk. T.T
   

Chia sẻ trang này