Thông tin phân vùng G4 H818 China 2Sim

Thảo luận trong 'LG G4' bắt đầu bởi lamlazy1, 4 Tháng tư 2016.

 1. lamlazy1

  lamlazy1 Moderator

  Tham gia ngày:
  9 Tháng tám 2014
  Bài viết:
  310
  Đã được thích:
  169
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 DDR -> /dev/block/mmcblk0p30
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 aboot -> /dev/block/mmcblk0p8
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 abootbak -> /dev/block/mmcblk0p14
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 apdp -> /dev/block/mmcblk0p18
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 boot -> /dev/block/mmcblk0p38
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 cache -> /dev/block/mmcblk0p54
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 carrier -> /dev/block/mmcblk0p47
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 devinfo -> /dev/block/mmcblk0p17
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 dpo -> /dev/block/mmcblk0p20
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 drm -> /dev/block/mmcblk0p40
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 eksst -> /dev/block/mmcblk0p33
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 encrypt -> /dev/block/mmcblk0p32
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 eri -> /dev/block/mmcblk0p43
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 factory -> /dev/block/mmcblk0p49
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 felica -> /dev/block/mmcblk0p48
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 fota -> /dev/block/mmcblk0p51
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 fsc -> /dev/block/mmcblk0p27
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 fsg -> /dev/block/mmcblk0p26
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 grow -> /dev/block/mmcblk0p56
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 hyp -> /dev/block/mmcblk0p6
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 hypbak -> /dev/block/mmcblk0p12
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 keystore -> /dev/block/mmcblk0p29
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 laf -> /dev/block/mmcblk0p37
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 limits -> /dev/block/mmcblk0p16
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 misc -> /dev/block/mmcblk0p22
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 modem -> /dev/block/mmcblk0p1
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 modemst1 -> /dev/block/mmcblk0p24
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 modemst2 -> /dev/block/mmcblk0p25
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 mpt -> /dev/block/mmcblk0p42
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 msadp -> /dev/block/mmcblk0p19
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 operatorlogging -> /dev/block/mmcblk0
  p46
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 persist -> /dev/block/mmcblk0p23
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 persistent -> /dev/block/mmcblk0p35
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 pmic -> /dev/block/mmcblk0p2
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 pmicbak -> /dev/block/mmcblk0p10
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 raw_resources -> /dev/block/mmcblk0p4
  4
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 raw_resourcesbak -> /dev/block/mmcblk
  0p45
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 rct -> /dev/block/mmcblk0p34
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 recovery -> /dev/block/mmcblk0p39
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 rpm -> /dev/block/mmcblk0p7
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 rpmbak -> /dev/block/mmcblk0p13
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 sbl1 -> /dev/block/mmcblk0p3
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 sbl1bak -> /dev/block/mmcblk0p9
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 sdi -> /dev/block/mmcblk0p5
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 sdibak -> /dev/block/mmcblk0p15
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 sec -> /dev/block/mmcblk0p31
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 sns -> /dev/block/mmcblk0p41
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 spare1 -> /dev/block/mmcblk0p21
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 spare2 -> /dev/block/mmcblk0p36
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 spare3 -> /dev/block/mmcblk0p50
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 spare4 -> /dev/block/mmcblk0p52
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 ssd -> /dev/block/mmcblk0p28
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 system -> /dev/block/mmcblk0p53
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 tz -> /dev/block/mmcblk0p4
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 tzbak -> /dev/block/mmcblk0p11
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-13 01:13 userdata -> /dev/block/mmcblk0p55
   
 2. Mrsting

  Mrsting New Member

  Tham gia ngày:
  2 Tháng tư 2015
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  6
  hóng root h818p 6.0 :laugh:))
   
 3. Việt Hà

  Việt Hà Active Member

  Tham gia ngày:
  15 Tháng năm 2016
  Bài viết:
  224
  Đã được thích:
  67
  Hóng H818N 6.0
   

Chia sẻ trang này