Thông tin phân vùng V10 VS990

Thảo luận trong 'LG V10' bắt đầu bởi lamlazy1, 3 Tháng tư 2016.

 1. lamlazy1

  lamlazy1 Moderator

  Tham gia ngày:
  9 Tháng tám 2014
  Bài viết:
  306
  Đã được thích:
  169
  root@pplus:/ # cat /proc/partitions
  major minor #blocks name

  179 0 61071360 mmcblk0
  179 1 88064 mmcblk0p1
  179 2 2048 mmcblk0p2
  179 3 512 mmcblk0p3
  179 4 1024 mmcblk0p4
  179 5 1024 mmcblk0p5
  179 6 512 mmcblk0p6
  179 7 512 mmcblk0p7
  179 8 512 mmcblk0p8
  179 9 2048 mmcblk0p9
  179 10 1024 mmcblk0p10
  179 11 512 mmcblk0p11
  179 12 512 mmcblk0p12
  179 13 1024 mmcblk0p13
  179 14 512 mmcblk0p14
  179 15 2048 mmcblk0p15
  179 16 512 mmcblk0p16
  179 17 512 mmcblk0p17
  179 18 512 mmcblk0p18
  179 19 512 mmcblk0p19
  179 20 512 mmcblk0p20
  179 21 2048 mmcblk0p21
  179 22 512 mmcblk0p22
  179 23 1024 mmcblk0p23
  179 24 6656 mmcblk0p24
  179 25 16384 mmcblk0p25
  179 26 32768 mmcblk0p26
  179 27 1536 mmcblk0p27
  179 28 1536 mmcblk0p28
  179 29 1536 mmcblk0p29
  179 30 512 mmcblk0p30
  179 31 512 mmcblk0p31
  259 0 512 mmcblk0p32
  259 1 2048 mmcblk0p33
  259 2 512 mmcblk0p34
  259 3 512 mmcblk0p35
  259 4 512 mmcblk0p36
  259 5 512 mmcblk0p37
  259 6 6144 mmcblk0p38
  259 7 49152 mmcblk0p39
  259 8 40960 mmcblk0p40
  259 9 40960 mmcblk0p41
  259 10 10240 mmcblk0p42
  259 11 6144 mmcblk0p43
  259 12 32768 mmcblk0p44
  259 13 8192 mmcblk0p45
  259 14 4096 mmcblk0p46
  259 15 4096 mmcblk0p47
  259 16 16384 mmcblk0p48
  259 17 47104 mmcblk0p49
  259 18 2048 mmcblk0p50
  259 19 10240 mmcblk0p51
  259 20 14336 mmcblk0p52
  259 21 4386816 mmcblk0p53
  259 22 409600 mmcblk0p54
  259 23 55798784 mmcblk0p55
  259 24 1007 mmcblk0p56
  179 32 4096 mmcblk0rpmb
  253 0 945600 zram0
   
  namcd thích bài này.
 2. lamlazy1

  lamlazy1 Moderator

  Tham gia ngày:
  9 Tháng tám 2014
  Bài viết:
  306
  Đã được thích:
  169
  root@pplus:/ # ls -l /dev/block/platform/f9824900.sdhci/by-name
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 DDR -> /dev/block/mmcblk0p33
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 aboot -> /dev/block/mmcblk0p9
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 abootbak -> /dev/block/mmcblk0p15
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 apdp -> /dev/block/mmcblk0p18
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 boot -> /dev/block/mmcblk0p40
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 cache -> /dev/block/mmcblk0p54
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 devinfo -> /dev/block/mmcblk0p23
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 dpo -> /dev/block/mmcblk0p20
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 drm -> /dev/block/mmcblk0p42
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 eksst -> /dev/block/mmcblk0p36
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 encrypt -> /dev/block/mmcblk0p35
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 eri -> /dev/block/mmcblk0p45
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 factory -> /dev/block/mmcblk0p49
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 fau -> /dev/block/mmcblk0p52
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 fota -> /dev/block/mmcblk0p51
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 fsc -> /dev/block/mmcblk0p30
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 fsg -> /dev/block/mmcblk0p29
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 grow -> /dev/block/mmcblk0p56
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 hyp -> /dev/block/mmcblk0p7
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 hypbak -> /dev/block/mmcblk0p12
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 keystore -> /dev/block/mmcblk0p32
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 laf -> /dev/block/mmcblk0p39
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 limits -> /dev/block/mmcblk0p17
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 misc -> /dev/block/mmcblk0p25
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 modem -> /dev/block/mmcblk0p1
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 modemst1 -> /dev/block/mmcblk0p27
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 modemst2 -> /dev/block/mmcblk0p28
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 mpt -> /dev/block/mmcblk0p44
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 msadp -> /dev/block/mmcblk0p19
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 operatorlogging -> /dev/block/mmcblk0
  p48
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 persist -> /dev/block/mmcblk0p26
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 persistent -> /dev/block/mmcblk0p22
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 pmic -> /dev/block/mmcblk0p3
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 pmicbak -> /dev/block/mmcblk0p11
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 raw_resources -> /dev/block/mmcblk0p4
  6
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 raw_resourcesbak -> /dev/block/mmcblk
  0p47
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 rct -> /dev/block/mmcblk0p37
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 recovery -> /dev/block/mmcblk0p41
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 rpm -> /dev/block/mmcblk0p8
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 rpmbak -> /dev/block/mmcblk0p14
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 sbl1 -> /dev/block/mmcblk0p4
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 sbl1bak -> /dev/block/mmcblk0p10
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 sdi -> /dev/block/mmcblk0p6
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 sdibak -> /dev/block/mmcblk0p16
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 sec -> /dev/block/mmcblk0p34
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 sns -> /dev/block/mmcblk0p43
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 spare1 -> /dev/block/mmcblk0p2
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 spare2 -> /dev/block/mmcblk0p21
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 spare3 -> /dev/block/mmcblk0p24
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 spare4 -> /dev/block/mmcblk0p38
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 spare5 -> /dev/block/mmcblk0p50
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 ssd -> /dev/block/mmcblk0p31
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 system -> /dev/block/mmcblk0p53
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 tz -> /dev/block/mmcblk0p5
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 tzbak -> /dev/block/mmcblk0p13
  lrwxrwxrwx root root 2015-01-19 21:05 userdata -> /dev/block/mmcblk0p55
  root@pplus:/ #
   

Chia sẻ trang này