Chia sẻ VU2 F200(ROM 4.4.2 _ Liangyz70)UPDATE GIAO DIỆN G3_StyleG3_Rom

Thảo luận trong 'LG Optimus VU 1+2' bắt đầu bởi sonktqx, 29 Tháng tám 2014.

 1. jay sơn

  jay sơn Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  13 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  5,368
  Đã được thích:
  1,395
  Cài thêm JDK của Java nữa xem đc k
   
 2. sonktqx

  sonktqx Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng ba 2014
  Bài viết:
  957
  Đã được thích:
  522
  vẩn mò....chưa coi heesrt code...4.4 nó khác
   
 3. sonktqx

  sonktqx Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng ba 2014
  Bài viết:
  957
  Đã được thích:
  522
  cài jdk vào hết lỗi nha anh
   
 4. binhbinh6868

  binhbinh6868 Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng tư 2014
  Bài viết:
  331
  Đã được thích:
  89
  uh ,để anh thử xem sao cảm ơn em nhé.
   
 5. binhbinh6868

  binhbinh6868 Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng tư 2014
  Bài viết:
  331
  Đã được thích:
  89
  libpng error: Not a PNG file
  ERROR: Failure processing PNG image /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/drawable-xhdpi/battery_low_battery.png
  libpng error: Read Error
  ERROR: Failure processing PNG image /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/drawable-xhdpi/stat_sys_battery_charge_anim_01.png
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:2213: error: Public symbol drawable/000000000000 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1668: error: Public symbol drawable/1 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1669: error: Public symbol drawable/10 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1670: error: Public entry identifier 0x7f020697 entry index is larger than available symbols (index 1687, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1670: error: Public symbol drawable/100_1 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1671: error: Public entry identifier 0x7f020698 entry index is larger than available symbols (index 1688, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1671: error: Public symbol drawable/100_2 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1672: error: Public entry identifier 0x7f020699 entry index is larger than available symbols (index 1689, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1672: error: Public symbol drawable/100_3 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1673: error: Public entry identifier 0x7f02069a entry index is larger than available symbols (index 1690, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1673: error: Public symbol drawable/100_4 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1674: error: Public entry identifier 0x7f02069b entry index is larger than available symbols (index 1691, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1674: error: Public symbol drawable/100_5 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1675: error: Public entry identifier 0x7f02069c entry index is larger than available symbols (index 1692, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1675: error: Public symbol drawable/10_1 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1676: error: Public entry identifier 0x7f02069d entry index is larger than available symbols (index 1693, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1676: error: Public symbol drawable/10_2 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1677: error: Public entry identifier 0x7f02069e entry index is larger than available symbols (index 1694, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1677: error: Public symbol drawable/10_3 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1678: error: Public entry identifier 0x7f02069f entry index is larger than available symbols (index 1695, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1678: error: Public symbol drawable/10_4 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1679: error: Public entry identifier 0x7f0206a0 entry index is larger than available symbols (index 1696, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1679: error: Public symbol drawable/10_5 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1680: error: Public symbol drawable/11 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1681: error: Public entry identifier 0x7f0206a2 entry index is larger than available symbols (index 1698, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1681: error: Public symbol drawable/11_1 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1682: error: Public entry identifier 0x7f0206a3 entry index is larger than available symbols (index 1699, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1682: error: Public symbol drawable/11_2 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1683: error: Public entry identifier 0x7f0206a4 entry index is larger than available symbols (index 1700, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1683: error: Public symbol drawable/11_3 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1684: error: Public entry identifier 0x7f0206a5 entry index is larger than available symbols (index 1701, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1684: error: Public symbol drawable/11_4 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1685: error: Public entry identifier 0x7f0206a6 entry index is larger than available symbols (index 1702, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1685: error: Public symbol drawable/11_5 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1686: error: Public symbol drawable/12 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1687: error: Public entry identifier 0x7f0206a8 entry index is larger than available symbols (index 1704, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1687: error: Public symbol drawable/12_1 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1688: error: Public entry identifier 0x7f0206a9 entry index is larger than available symbols (index 1705, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1688: error: Public symbol drawable/12_2 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1689: error: Public entry identifier 0x7f0206aa entry index is larger than available symbols (index 1706, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1689: error: Public symbol drawable/12_3 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1690: error: Public entry identifier 0x7f0206ab entry index is larger than available symbols (index 1707, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1690: error: Public symbol drawable/12_4 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1691: error: Public entry identifier 0x7f0206ac entry index is larger than available symbols (index 1708, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1691: error: Public symbol drawable/12_5 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1692: error: Public symbol drawable/13 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1693: error: Public entry identifier 0x7f0206ae entry index is larger than available symbols (index 1710, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1693: error: Public symbol drawable/13_1 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1694: error: Public entry identifier 0x7f0206af entry index is larger than available symbols (index 1711, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1694: error: Public symbol drawable/13_2 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1695: error: Public entry identifier 0x7f0206b0 entry index is larger than available symbols (index 1712, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1695: error: Public symbol drawable/13_3 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1696: error: Public entry identifier 0x7f0206b1 entry index is larger than available symbols (index 1713, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1696: error: Public symbol drawable/13_4 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1697: error: Public entry identifier 0x7f0206b2 entry index is larger than available symbols (index 1714, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1697: error: Public symbol drawable/13_5 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1698: error: Public symbol drawable/14 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1699: error: Public entry identifier 0x7f0206b4 entry index is larger than available symbols (index 1716, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1699: error: Public symbol drawable/14_1 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1700: error: Public entry identifier 0x7f0206b5 entry index is larger than available symbols (index 1717, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1700: error: Public symbol drawable/14_2 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1701: error: Public entry identifier 0x7f0206b6 entry index is larger than available symbols (index 1718, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1701: error: Public symbol drawable/14_3 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1702: error: Public entry identifier 0x7f0206b7 entry index is larger than available symbols (index 1719, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1702: error: Public symbol drawable/14_4 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1703: error: Public entry identifier 0x7f0206b8 entry index is larger than available symbols (index 1720, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1703: error: Public symbol drawable/14_5 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1704: error: Public symbol drawable/15 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1705: error: Public entry identifier 0x7f0206ba entry index is larger than available symbols (index 1722, total symbols 565).
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.xml:1705: error: Public symbol drawable/15_1 declared here is not defined.
  /sdcard/Alarms/SystemUI_src/res/values/public.x
   
 6. binhbinh6868

  binhbinh6868 Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng tư 2014
  Bài viết:
  331
  Đã được thích:
  89
  đây là lần cuối cùng mình xin mn ý kiến về cái lỗi của cái apktool này .mn xem và cho mình xin ý kiến
   
 7. thanh xinh

  thanh xinh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  6 Tháng tư 2014
  Bài viết:
  4,805
  Đã được thích:
  1,411
  Vấn đề này mình bị hoài

  Gửi từ LG-F300L của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
   
 8. sonktqx

  sonktqx Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng ba 2014
  Bài viết:
  957
  Đã được thích:
  522
  Hình a đẻ vào bị lỗi á....kiển tra lại mấy cái hình a đã thay vào đi
  Chú ý cái hình thông báo pin yeus trong xhdpi
   
  thanh xinh thích bài này.
 9. quangthangys

  quangthangys Active Member

  Tham gia ngày:
  20 Tháng năm 2014
  Bài viết:
  382
  Đã được thích:
  46
  cac bac co ai trai nghiem cai rom moi kia chua
   
 10. thanh xinh

  thanh xinh Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  6 Tháng tư 2014
  Bài viết:
  4,805
  Đã được thích:
  1,411
  chính xác đó em không cần lập topic đâu . em chuẩn bị làm bản glex chưa vậy
   
 11. sonktqx

  sonktqx Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng ba 2014
  Bài viết:
  957
  Đã được thích:
  522
  đang m o mo huyền mò anh ơi
   
  thanh xinh thích bài này.
 12. chinvabin

  chinvabin Active Member

  Tham gia ngày:
  2 Tháng một 2014
  Bài viết:
  143
  Đã được thích:
  45
  BẢN NÀY MÌNH UP TOÀN BÁO BAD ROBOT NẰM NGỬA,LẠI QUAY VỀ SLING :(
   
 13. sonktqx

  sonktqx Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng ba 2014
  Bài viết:
  957
  Đã được thích:
  522
  mình từng úp sling xong lên thẳng bản này...đâu có lỗi lầm gì đâu...bạn thử úp stockzip rồi úp lại bản này xem sao
   
 14. nguyenthinh84

  nguyenthinh84 Member

  Tham gia ngày:
  28 Tháng bảy 2014
  Bài viết:
  118
  Đã được thích:
  11
  Cho hỏi Mod của box Vu2 này ai việt hóa giùm file đc ko,
   
 15. Xstt

  Xstt Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  10 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  1,982
  Đã được thích:
  875
  Bạn muốn VH j mình có thể giúp
   
 16. nguyenthinh84

  nguyenthinh84 Member

  Tham gia ngày:
  28 Tháng bảy 2014
  Bài viết:
  118
  Đã được thích:
  11
 17. binhbinh6868

  binhbinh6868 Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng tư 2014
  Bài viết:
  331
  Đã được thích:
  89
  bạn bị hoài nhưng vẫn mod đc còn mình chưa mod đc lần nào ,ko biết là nguyên nhân nào.
   
 18. binhbinh6868

  binhbinh6868 Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng tư 2014
  Bài viết:
  331
  Đã được thích:
  89
  anh đã chỉnh sửa đâu ,a bug xong đóng gói luôn nhưng luôn bị như vậy mà chỉnh sửa vẫn bị vậy ,anh làm theo những hưỡng dẫn của @huynhnhan886 ,@vandieutot bên chơimobile ,bên tinhte.vn đều ko thành công ko hiểu sao cứ bị như zậy
   
 19. sonktqx

  sonktqx Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng ba 2014
  Bài viết:
  957
  Đã được thích:
  522
  gủi file qua e coi cho
   
 20. binhbinh6868

  binhbinh6868 Active Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng tư 2014
  Bài viết:
  331
  Đã được thích:
  89
  bây giờ lại bug bị lỗi rồi ,thôi từ bỏ apktool trên đt ko nghịch mod nữa ,thanks em đã giúp đỡ nhé
   
  sonktqx and Xstt like this.

Chia sẻ trang này