Hỏi Xin giúp. Gặp lỗi khi đóng gói LGSettings3_2.apk

Thảo luận trong 'Thủ thuật - Sử dụng Android' bắt đầu bởi Ntson0902, 14 Tháng chín 2014.

 1. Ntson0902

  Ntson0902 New Member

  Tham gia ngày:
  20 Tháng bảy 2014
  Bài viết:
  14
  Đã được thích:
  0
  Chào mọi người.

  Mình đóng gói lại LGSettings3_2 (rom VDT v6), Khi copy lại vào system/app , reboot máy, thì bị lỗi phần lựa chọn Cỡ chữ (file đính kèm)

  Mọi người xem giúp mình xem đây là lỗi gì và khắc phục thế nào nhé :). Mình dùng apktool. Thông báo lỗi như sau:
  Mã:
  C:\apktool>cmd
  Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
  Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
  C:\apktool>apktool b LGSettings3_2
  I: Checking whether sources has changed...
  I: Smaling...
  I: Checking whether resources has changed...
  I: Building resources...
  Warning: AndroidManifest.xml already defines minSdkVersion (in http://schemas.android.com/apk/res/android); using existing value in manifest.
  Warning: AndroidManifest.xml already defines targetSdkVersion (in http://schemas.android.com/apk/res/android); using existing value in manifest.
  aapt: warning: string 'font_type_china_select_title' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: de en_AU en_GB en_IE en_US es_US fl it ko tr zh_CN
  aapt: warning: string 'font_type_japan_select_title' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: de en_AU en_GB en_IE en_US es_US fl it ko tr zh_CN
  aapt: warning: string 'please_type_passphrase' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_certificate' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_change_password' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_change_wapi_certificate' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_connect' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_context_menu_forget' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_WAPI_CERT' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_WAPI_PSK' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_short_WAPI_CERT' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_security_short_WAPI_PSK' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_as_cert' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_cancel_button' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_create_subdir' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_delet_subdir' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_install' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_install_button' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_as_dont_exist' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_as_format_is_wrong' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_as_name_is_empty' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_subdir_create_fail' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_subdir_exist' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_subdir_name_is_empty' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_titlebar' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_user_dont_exist' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_user_format_is_wrong' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_mgmt_user_name_is_empty' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_uninstall' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_cert_uninstall_button' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_certification_dont_exist' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  aapt: warning: string 'wifi_wapi_user_cert' has no default translation in C:\apktool\LGSettings3_2\res; found: zh_CN
  I: Building apk file...
  C:\apktool>
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này